הרשמה

הרשמה לאתר
שם משתמש*
כתובת מייל*
שם פרטי*
שם משפחה*
סיסמה חדשה*
אימות סיסמה*
 1. תקנון אתר האינטרנט Coaching-U www.Coaching-U.co.il (להלן: "האתר") מיועד למתאמנים ומטופלים (להלן:"משתמשי האתר") הזקוקים לסיועם של מאמנים ומטפלים, פסיכותרפיסטים, פסיכולוגים,יועצים ומטפלים זוגיים ומשפחתיים, ויועצים עסקיים. (להלן:"חברי הקבוצה/מאמני האתר").
 2. מטרת האתר הוא להציע פלטפורמה למטופלים ומתאמנים לקבלת אימון/טיפול און ליין , מוסמך ומקצועי של מאמני ומטפלי Coaching-U המפורסמים באתר, במחיר אחיד לכל המאמנים והמטפלים באתר, בקטגוריה הרלוונטית. כאשר מחיר האימון/טיפול משתנה בהתאם לקטגוריות באתר ובתנאי שהמטופל/מתאמן רוכש חבילת אימון דרך האתר Coaching-U.co.il.
 3. חבילת אימון הינה חבילה של 10 מפגשי אימון און ליין במחיר אחיד לכל קטגוריה באתר, מפגש אימון/טיפול הינו מפגש של שעה אחת עגולה.
 4. האחריות בנוגע לאופן ולתוכן האימון/טיפול הינה באחריות אישית של כל מאמן/מטפל.
 5. אין בין מטפלי ומאמני Coaching-U המפורסמים באתר Coaching-U, כל חבות משפטית ו/או אחריות כלשהי של מי מחברי המאמנים והמטפלים ביחס למעשה ו/או מחדל של חבר כזה או אחר באתר, וכי כל טיפול של כל מטפל/מאמן עם מטופל/מתאמן הינה באחריותם הבלעדית של המאמנים/מטפלים באתר.
 6. Coaching-U מתחייבת לשמור על סודיות מטופליה הן לעניין פרטי המטופל והן לעניין תוכן ואופן הטיפול.
 7. Coaching-U אינה אחראית על כל נזק שיגרם למתאמן/מטופל מאת המאמן/מטפל בין במיישרין ובין בעקיפין, וכן להפך. Coaching-U הינה פלטפורמה המקשרת בין מאמן/מטפל לבין מתאמן/מטופל ומאפשרת אימון וטיפול און ליין , והעשרת ידע בלבד.
 8. במידה ומתאמן/מטופל דורש להפסיק את תהליך האימון/טיפול, במהלך האימון/ טיפול (של עשרת המפגשים), כספו יוחזר בחזרה בסכום היחסי (בהתאם לכמות המפגשים שנעשו) פחות 10% דמי ביטול מהסכום הכולל.
 9. במידה והמתאמן/מטופל אינו יכול להגיע לפגישת אימון און ליין שנקבעה מראש , יש ליידע את המאמן/מטפל עד 24 שעות מראש, ולא הפגישה תתפספס והמתאמן לא יקבל החזר כספי עבורה.
 10. המתאמן לא יקליט את מסך המחשב בעת סשן הטיפול ללא ידיעת המאמן והנהלת האתר.
 11. יש להימנע מקיום קשרים כפולים עם מאמן/מטפל. דוגמאות של קשרים כפולים כאלה כוללות, יחסים אישיים , עסקיים , רומנטיים ,עם מאמן/מטפל . יחסים אלו אינם מקובלים ועלולים לגרום להסרת המאמן/מטפל, והמתאמן/מטופל מהאתר.
 12. Coaching-U עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. Coaching-U אינה מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.
 13. Coaching-U רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים: לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו. לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, ו/או לקרוא תוכן הכלול באתר. לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד (לרבות חומרה ותוכנה) הדרושים לשם שימוש באתר. להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום.
 14. Coaching-U עשויה לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר. עם זאת, Coaching-U אינה מתחייבת לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, ולא תהיינה כל טענות כלפי Coaching-U בעניין זה.
 15. כל משתמש באתר (להלן ולעיל: "המשתמש") מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר.
 16. המשתמש באתר מאשר כי ידוע לו שחדירה לאתר או למערכות המחשב של Coaching-U ומאמניו מהווה עבירה פלילית, והמשתמש מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של Coaching-U ומאמניו, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו.
 17. האתר Coaching-U מכיל חומרים שונים, לרבות קבצי וידיאו ואודיו, תמונות, תוכנה וקוד מקור, מאגרי מידע, פרטים אישיים וכו' (להלן: "תכנים") המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים) חלקם תכנים בבעלות Coaching-U וחלקם תכנים בבעלות צדדים שלישיים. והמשתמש באתר מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו של האתר (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם ההזמנה ובתקנון זה.
 18. כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות ל- Coaching-U. לפיכך, חל איסור לבצע או לסייע בביצוע שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה, או ניצול מסחרי אחר של האתר או שלתוכנה שמקורה באתר או של מידע המופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של Coaching-U.
 19. המשתמש מתחייב שלא להעלות אל האתר Coaching-U כל חומר המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר, מדגם ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבל את רשותו המפורשת של בעל הזכות מראש ובכתב להעלות חומר כאמור אל האתר. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל גוף כתוצאה מהפרת זכות יוצרים או מהעברת חומר כלשהו לאתר.
 20. המשתמש באתר מודע ומסכים לכך כי יתכן ובאתר מופיעים ו/או יופיעו קישורים (לינקים) לאתרים אחרים (להלן: "אתרים מקושרים") Coaching-U אינה עורכת את המידע המופיע באתרים המקושרים ואין לה כל שליטה בתכנם. תכנים המופיעים באתרים מקושרים עלולים להיות שגויים, לא מדויקים, לא מעודכנים, בלתי מוסריים או לא חוקיים, ול Coaching-U אין כל אפשרות לבחון תכנים אלו, ואין ל Coaching-U כל אחריות בגינם.
 21. Coaching-U עושה כל שביכולתה על מנת לאפשר למשתמש באתר גלישה נוחה ונעימה והצלחה במקסום רצונותיו. המשתמש מוזמן להביא לידע את Coaching-U בכל תקלה ו/או פגם כלשהו באתר, ו Coaching-U מודה מראש למשתמש על הפנית תשומת ליבה לכך, לצורך שיפור והתייעלות נוחות הגלישה באתר.